Artikel Terbaru

Keratan Akhbar Utusan Borneo
By: Mr Herman - 10 July 2017 - 0 Comments

Keratan Akhbar Utusan Borneo hari ini – Perhalusi Penempatan Semula Mangsa Kebakaran [...]

Mangsa kebakaran di kampung Hidayat Tawau
By: Mr Herman - 08 July 2017 - 0 Comments

Mangsa kebakaran di kampung Hidayat Tawau mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Sabah yang juga Ketua Umno Bahagian Tawau Datuk Tawfiq Datuk Abu Bakar Titingan bersama Ahli Parlimen Tawau Datuk Marry Yap Kain Ching [...]

St Patrick School 100th Anniversary Celebration Dinner
By: Mr Herman - 08 July 2017 - 0 Comments

St Patrick School 100th Anniversary Celebration Dinner di Promenade Hotel Tawau turut dihadiri oleh Datuk Tawfiq Datuk Abu Bakar Titingan Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Hajah Jainab Datuk Ahmad Ayid Menteri Pembangunan Masyarakat [...]

Lebih 10 Ribu Orang Tetamu Yang Menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri
By: Mr Herman - 29 June 2017 - 0 Comments

Lebih 10 ribu orang tetamu yang menghadiri majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Datuk Tawfiq Datuk Abu Bakar Titingan dan Keluarga “Titingan Clan” di Dewan Lau Gek Poh Tawau [...]

Majlis Jalinan Kasih Keluarga Abdul Razak @ Ajak @ Chew Chang Hong
By: Mr Herman - 27 June 2017 - 0 Comments

Majlis Jalinan Kasih Keluarga Abdul Razak @ Ajak @ Chew Chang Hong di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Tawau, turut dihadiri oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Tawfiq Datuk Abu Bakar Titingan dan Ketua [...]